Wdrożenia Google Classroom i GSuit


Wdrożenia Google Classroom i GSuit

Właśnie wprowadziliśmy nową usługę do naszej oferty - administracja i zarządzanie wirtualną klasą.

Nasze doświadczenia związane z edukacją online sięgają roku 2009. Już wtedy wdrażaliśmy pierwsze tego rodzaju zajęcia w naszej praktyce. Od tamtej pory e-learning stanowi integralną część naszej pracy. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku postanowiliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem z naszymi Klientami.

Usługa administracji i zarządzania wirtualną klasą polega na przygotowaniu, uruchomieniu i administrowaniu wirtualną klasą lub kursem udostępnionym online z wykorzystaniem technologii Google Inc. (Classroom lub GSuit). Wykorzystywana infrastruktura techniczna udostępniana jest przez Google Inc. bezpłatnie.

W ramach usługi Klient ponosi tylko jednorazowe koszty konwersji materiałów do postaci akceptowalnej przez platformę online oraz koszt miesięcznego abonamentu za administrowanie i nadzór nad klasą.

Usługę można z powodzeniem zastosować na potrzeby realizacji online lekcji szkolnych i pozaszkolnych, zajęć Uniwersyteckich, szkoleń indywidualnych oraz szkolenie grupowych.

Wdrożenie Classroom wykonujemy w 1 dzień! Uruchomienie pierwszych pełnowartościowych zajęć w 3 dni!


OFERUJEMY uruchomienie:

1. Wirtualnego przedmiotu/szkolenia - usługa obejmuje przygotowanie i uruchomienie online jednego przedmiotu szkolnego lub kursu komercyjnego wraz z podstawową konwersją  dostarczonych w postaci cyfrowej materiałów.

2. Wirtualnego przedmiotu/szkolenia PLUS - usługa obejmuje przygotowanie i uruchomienie online jednego przedmiotu szkolnego lub kursu komercyjnego wraz z podstawową konwersją  dostarczonych w postaci cyfrowej materiałów, W ramach usługi istnieje możliwość bezpłatnego uzupełnienia materiałów o testy online o łącznej  liczbie pytań - 60.

3. Wirtualnej Klasy/Kursu - usługa obejmuje przygotowanie i uruchomienie online Klasy lub kursu składającego się z maksymalnie 5 przedmiotów/szkoleń wraz z podstawową konwersją  dostarczonych w postaci cyfrowej materiałów.

4. Wirtualnej Klasy/Kursu PLUS - usługa obejmuje przygotowanie i uruchomienie online Klasy lub kursu składającego się z maksymalnie 5 przedmiotów/szkoleń wraz z podstawową konwersją  dostarczonych w postaci cyfrowej materiałów. W ramach usługi istnieje możliwość bezpłatnego uzupełnienia materiałów o testy online o łącznej  liczbie pytań przypadającej na przedmiot/szkolenie - 60.

Usługi dodatkowe obejmują:

1. Aktualizacja materiałów - usługa obejmuje uzupełnienie,  odświeżenie, lub zmianę formatu plików materiałów dydaktycznych włączonych do usługi w ramach jej uruchamiania.

2. Konwersja  materiałów dodatkowych - na życzenie Klienta do uruchomionej już usługi dodajemy nowe materiały dydaktyczne, w przypadku  potrzeby dokonujemy ich konwersji do odpowiedniej postaci. Do konwertowanych formatów należą m.in.: pdf, doc, xls, ppt, jpg, avi lub analogiczne.

3. Szkolenia dla Nauczycieli - przygotowywanie i podstawowa  obsługa lekcji w Classroom: prezentacje, quizy, wideoczaty. Obsługa narzędzi od Google Inc: dysk online, oprogramowanie biurowe, poczta email, kalendarz.

4. Szkolenie dla Edukatorów - możliwości i funkcje Classroom w kontekście realizacji zajęć dla dorosłych. Dostosowanie Classroom do wymogów szkoleń komercyjnych. Obsługa narzędzi od Google Inc: dysk online, oprogramowanie biurowe, poczta email, kalendarz.


Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: dr inż Sebastian Banaszek, tel. +48 662 131 368,  pocztą elektroniczną: sebastian.banaszek@banaszekgroup.pl lub za pomocą formularza na stronie głównej.