DroneTechCamp


DroneTechCamp

Na rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce funkcjonujemy nieprzerwanie od 2014 r.

Posiadamy uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w zakresie VLOS, BVLOS oraz INS (INS - uprawnienia instruktorskie uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie pilotażu bezzałogowych statków powietrznych).

Wykonaliśmy ponad 200 zleceń z zakresu fotogrametrii niskiego pułapu, inspekcji technicznych obiektów budowlanych, inwentaryzacji przestrzeni i środowiska oraz foto i wideo z powietrza.

Przeprowadzamy audyty oraz doradzamy  w zakresie zastosowania technologi bezzałogowych w 17 branżach. Dla naszych Klientów opracowaliśmy procedury planowania, realizacji i kontroli jakości ponad 100 usług z wykorzystano drona.


Zrealizowaliśmy prawie 1 500 lotów.

Spędziliśmy w powietrzu ponad 220 godzin

Wylataliśmy około 2 000 km.

Wykonaliśmy ponad 70 000 zdjęć.

Opracowaliśmy  prawie 62 km2 ortofotomap.

Wygenerowaliśmy 168 ortofotoplanów elewacji budynków.


Prowadzimy również szkolenia UAVO na kategorie MR (wielowirnikowiec) i A (płatowiec) w zakresie: VLOS - do lotów w zasięgu wzroku i BVLOS do lotów poza zasięgiem wzroku oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych oraz analiz GIS.

Na stałe współpracujemy z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Posiadamy doświadczenie w szkoleniu służb mundurowych i ratowniczych.

Nasza szkoła wpisana jest do:

  1. Rejestru Podmiotów Szkolących - prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
  2. Rejestru Instytucji Szkoleniowych - prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
  3. Bazy Usług Rozwojowych - prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Posiadamy zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego do:

  1. Wykonywania szkoleniowych lotów BVLOS.
  2. Przeprowadzania egzaminów upoważniających do otrzymania świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS > 5 kg.


Nasze bezzałogowe statki powietrzne zarejestrowane są w rejestrze statków powietrznych prowadzonym przez ULC.


W swojej ofercie posiadamy również zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie zajęć pozaszkolnych, letnich obozów i półkoloni.


OFERUJEMY:

1. Szkolenia VLOS/BVLOS - realizowane zgodnie z programem zaakceptowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Szkolenia w naszym Ośrodku kończą się egzaminem upoważniającym do odebrania świadectwa kwalifikacji UAVO.

2. Szkolenia specjalistyczne -  na różnym poziomie zaawansowania, realizowane wg. autorskiego programu. Szkolenia pozwalają nabyć kompetencje z zakresu: podstaw fotogrametrii, planowania i wykonywania nalotów fotogrametrycznych, oceny jakości pozyskanego materiału, przetwarzania danych oraz analiz GIS.

3. Zajęcia dla dzieci i młodzieży - zajęcia pozaszkolne i półkolonie.

4. Doradztwo w zakresie obsługi i wdrożeń dronów w ponad 17 branżach.

5. Przetwarzanie i analizę danych na zlecenie.

6. Udostępnienie online infrastruktury do przetwarzania fotogrametrycznego danych pozyskanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego.


Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: dr inż Sebastian Banaszek, tel. +48 662 131 368,  pocztą elektroniczną: sebastian.banaszek@banaszekgroup.pl lub za pomocą formularza na stronie głównej.