DroneTechCamp


DroneTechCamp

Prowadzimy szkolenia dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii otwartej: A1,  A2, A3 oraz szczególnej: NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06. Szkolimy na wielowirnikowcach (MR) oraz płatowcach (A) o wadze MTOM do 25 kg. 

W naszej ofercie znajdziesz również szkolenia specjalistyczne z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych oraz analiz GIS.

Na stałe współpracujemy z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Posiadamy doświadczenie w szkoleniu służb mundurowych i ratowniczych.

Nasza ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny wpisany jest pod numerem 71 do Wykazu podmiotów wyznaczonych prowadzonego przez ULC.

Używane przez nas bezzałogowe statki powietrzne zarejestrowane są w rejestrze statków powietrznych prowadzonym przez ULC.

Organizujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie zajęć pozaszkolnych, letnich obozów i półkoloni.


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: dr inż Sebastian Banaszek, tel. +48 662 131 368,  pocztą elektroniczną: sebastian.banaszek@banaszekgroup.pl lub za pomocą formularza na stronie głównej.