Doradztwo dla JST


Doradztwo dla JST

Od ponad 20 lat zajmujemy się teoretycznymi i praktycznymi aspektami gospodarki nieruchomości i planowania przestrzennego w kontekście gospodarowania zasobami nieruchomości, w tym zasobami JST i SP.

Na terenie całego kraju wspomagamy Samorządy w tym trudnym procesie - szkolimy, doradzamy, opracowujemy plany wykorzystania zasobów nieruchomości gminnych.

Pomagamy naszym Klientom zrealizować ustawowy obowiązek racjonalnego gospodarowania zasobem nieruchomości w oparciu o zasady racjonalnego planowania, efektywnego organizowania, skutecznego kierowania i systematycznego kontrolowania.

Do tej pory w różnym zakresie współpracowaliśmy z ponad 40 Gminami.


OFERUJEMY:

1. Doradztwo oraz szkolenia online i stacjonarne z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i partycypacji społecznej.

2. Opracowywanie na zlecenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

3.  Opracowywanie na zlecenie raportu z monitoringu i ewaluacji realizacji programu rewitalizacji.

4. Opracowywanie na zlecenie raportu o stanie Gminy.


Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: dr inż Sebastian Banaszek, tel. +48 662 131 368,  pocztą elektroniczną: sebastian.banaszek@banaszekgroup.pl lub za pomocą formularza na stronie głównej.