Doradztwo dla JST

Od ponad 20 lat zajmujemy się teoretycznymi i praktycznymi aspektami gospodarki nieruchomości i planowania przestrzennego w kontekście gospodarowania zasobami nieruchomości, w tym zasobami JST i SP.

Na terenie całego kraju wspomagamy Samorządy w tym trudnym procesie - szkolimy, doradzamy, opracowujemy plany wykorzystania zasobów nieruchomości gminnych.

Pomagamy naszym Klientom zrealizować ustawowy obowiązek racjonalnego gospodarowania zasobem nieruchomości w oparciu o zasady racjonalnego planowania, efektywnego organizowania, skutecznego kierowania i systematycznego kontrolowania.

Wspomagamy w realizacji procesów konsultacyjnych w obszarze planowania przestrzennego, w tym sporządzeniu i realizacji indywidualnych planów konsultacji.

Do tej pory w różnym zakresie współpracowaliśmy z ponad 60 Gminami.


Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: dr inż Sebastian Banaszek, tel. +48 662 131 368,  pocztą elektroniczną: sebastian.banaszek@banaszekgroup.pl lub za pomocą formularza na stronie głównej.