Usługi


Doradztwo dla JST

eksperckie wsparcie i szkolenia dla Samorządu w zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i partycypacji społecznej

Dowiedz się więcej

DroneTechCamp

Ośrodek Szkoleniowo-Egzaminacyjny dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Nadajemy uprawnienia w kategorii otwartej: A1, A2, A3 oraz szczególnej: NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06

Dowiedz się więcej

Wdrożenia i sprzedaż

audyty i doradztwo z zakresu wykorzystywania technologii bezzałogowych w ponad 20 branżach, w tym na potrzeby organów rządowych i samorządowych oraz służb mundurowych i ratowniczych; sprzedaż i wdrożenia specjalistycznych, bezzałogowych statków powietrznych marki Prometheus

Dowiedz się więcej

Pozyskiwanie i analiza danych

usługi z wykorzystaniem drona; pozyskiwanie i analiza danych z pokładu BSP; odpłatne udostępnianie infrastruktury obliczeniowej

Dowiedz się więcej