Przetwarzanie danych


Jesteś Operatorem UAV? Nie jesteś geodetą, a chcesz wejść na rynek inwentaryzacji i pomiarów inżynierskich? Chcesz tylko latać i nie chcesz zajmować się przetwarzaniem danych? Przetworzymy dane za Ciebie! Oddasz swojemu Klientowi profesjonalny produkt fotogrametryczny, wygenerowany przez profesjonalistów!

Pakiet „inspekcja”

460
 • Usługa: online
 • Import danych: FTP
 • Eksport materiałów: FTP
 • ____________________
 • Liczba zdjęć: max. 300
 • Rozdzielczość zdjęć: max. 12 Mpix.
 • Ortofotomapa: GeoTIFF
 • DEM: GeoTIFF
 • Chmura punktów: NIE
 • Wektor: NIE
 • Fotopunkty: NIE
 • ____________________
 • Proces: nienadzorowanym
 • Edycja: NIE
 • Analiza dokładności: NIE

Pakiet "geodezja"

1990
 • Usługa: online
 • Import danych: FTP
 • Eksport materiałów: FTP
 • ____________________
 • Liczba zdjęć: max. 450
 • Rozdzielczość zdjęć: max. 20 Mpix.
 • Ortofotomapa: GeoTIFF
 • DEM: GeoTIFF
 • Chmura punktów: LAS
 • Wektor: SHP
 • Fotopunkty: TAK
 • ____________________
 • Proces: nadzorowany
 • Edycja: zaawansowana
 • Analiza dokładności: TAK